پروژه های شخصی ساز

مجتمع مسکونی بهفران


مجتمع مسکونی بهفران با 6 واحد مسگونی در کوی دنا واقع شده است.


بیشتر بدانید

مرکز سلامت جامعه فروهی


درمانگاه مرکز سلامت جامعه فروهی در زمینی به وسعت 1750 مترمربع و زیربنای 700 مترمربع با اعتباری افزون بر 9 میلیارد ریال در خیابان وکیل آباد شهرستان استهبان واقع شده است .


بیشتر بدانید

آموزشگاه بانو فاطمه توسلی


آموزشگاه بانو فاطمه توسلی در زمینی به مساحت 1200 مترمربع در روستای شورآب واقع شده است .


بیشتر بدانید

اجرای پروژه کلان شهری با رعایت سه اصل کلی کیفیت مطلوب اجرا ، هزینه ساخت بهینه و مدت زمان مناسب