تقدیرنامه ها و گواهی نامه ها

تقدیرنامه ها

تقدیر رئیس هیات مدیره اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن کارکنان شرکت نفت جنوب کشور

تقدیر رئیس هیات مدیره اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن کارکنان شرکت نفت جنوب کشور

رتبه اول دومین جشنواره برترین های انبوه سازی-پروژه مهروماه

رتبه اول دومین جشنواره برترین های انبوه سازی-پروژه مهروماه

رتبه اول دومین جشنواره برترین های انبوه سازی - پروژه مهر و ماه

رتبه اول دومین جشنواره برترین های انبوه سازی - پروژه مهر و ماه

تقدیرنامه از مدیرعامل پروژه مهر و ماه

تقدیرنامه از مدیرعامل پروژه مهر و ماه

تقدیر هیات مدیره اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن کارکنان شرکت نفت جنوب کشور

تقدیر هیات مدیره اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن کارکنان شرکت نفت جنوب کشور

 
تقدیرنامه استاندار فارس -  مهر 3

تقدیرنامه استاندار فارس - مهر 3

لوح تقدیر ارائه مقاله در نخستین همایش مقررات ملی ساختمان

لوح تقدیر ارائه مقاله در نخستین همایش مقررات ملی ساختمان

تقدیر رییس هیات مدیره مجتمع تجاری مرکز کامپیوتر پارس

تقدیر رییس هیات مدیره مجتمع تجاری مرکز کامپیوتر پارس

تقدیر مدیر کل تعاون - پروژه مهر 3

تقدیر مدیر کل تعاون - پروژه مهر 3

یادمان اولین نمایشگاه توانمندی های انبوه سازان در تولید

یادمان اولین نمایشگاه توانمندی های انبوه سازان در تولید

 
تقدیر مدیر عامل و رییس هیات مدیره پروژه آریا

تقدیر مدیر عامل و رییس هیات مدیره پروژه آریا

تقدیر مدیر کل نوسازی مدارس - دبستان فاطمه توسلی

تقدیر مدیر کل نوسازی مدارس - دبستان فاطمه توسلی

تقدیر نامه رئیس هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان

تقدیر نامه رئیس هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان

تقدیر اتحادیه صنف ماشینهای اداری و رایانه و اداره امور اصناف و تشکل های سازمان بازرگانی فارس -مجتمع تجاری مرکز کامپیوتر پارس

تقدیر اتحادیه صنف ماشینهای اداری و رایانه و اداره امور اصناف و تشکل های سازمان بازرگانی فارس -مجتمع تجاری مرکز کامپیوتر پارس

تقدیر مدیریت کنترل و ارزیابی پروژه سازمان نظام مهندسی ساختمان - اجرای مجتمع تجاری میلاد

تقدیر مدیریت کنترل و ارزیابی پروژه سازمان نظام مهندسی ساختمان - اجرای مجتمع تجاری میلاد

 
لوح سپاس همکاری در برگزاری دومین همایش مقررات ملی ساختمان

لوح سپاس همکاری در برگزاری دومین همایش مقررات ملی ساختمان

مهندس شایسته تقدیر در زمینه کیفیت خدمات مهندسی - اسفند 92

مهندس شایسته تقدیر در زمینه کیفیت خدمات مهندسی

تقدیر مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران

تقدیر مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران

رتبه برتر مجریان نظام مهندسی

رتبه برتر مجریان نظام مهندسی

تقدیرنامه ساخت مرکز سلامت فروهی استهبان

تقدیرنامه ساخت مرکز سلامت فروهی استهبان

گواهی نامه ها

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت مراکز تجاری، تفریحی و چند منظوره

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت مراکز تجاری، تفریحی و چند منظوره

نقش نوآورانه صنعت در توسعه پایدار

نقش نوآورانه صنعت در توسعه پایدار

مدیریت حرفه ای مسکن و ساختمان

مدیریت حرفه ای مسکن و ساختمان

مدیریت سرمایه گذاری و تامین مالی

مدیریت سرمایه گذاری و تامین مالیحکم های انتصاب

عضو علی البدل شورای مجریان -سال 93

عضو علی البدل شورای مجریان -سال 93

حکم انتصاب دبیر کمیسیون تخصصی مسکن اتاق بازرگانی- سال 94

حکم انتصاب دبیر کمیسیون تخصصی مسکن اتاق بازرگانی- سال 94

 رئیس کمیسیون تخصصی مسکن اتاق تعاون - سال 94

رئیس کمیسیون تخصصی مسکن اتاق تعاون - سال 94

عضویت هیأت موسس و عضو کارگروه ارتباط با استان و شناسایی خبرگان شرکت سرمایه گذاری انبوه سازان- سال 94

عضویت هیأت موسس و عضو کارگروه ارتباط با استان و شناسایی خبرگان شرکت سرمایه گذاری انبوه سازان- سال 94

حکم کمسیون برنامه ریزی انبوه سازان

حکم کمسیون برنامه ریزی انبوه سازان

مشاور مدیرکل اداره تعاون

مشاور مدیرکل اداره تعاون

رئیس و کارشناس فنی کمسیون تخصصی عمران اتاق تعاون

رئیس و کارشناس فنی کمسیون تخصصی عمران اتاق تعاون

مدیر تبلیغاتی دومین همایش مقررات ملی ساختمان - سال 88

مدیر تبلیغاتی دومین همایش مقررات ملی ساختمان - سال 88