درباره ما

شرکت بهفرسازان فارس دارای رتبه یک انبوه سازی از وزارت مسکن و شهرسازی فعالیت خود را از سال 75 آغاز و با طراحی یا اجرای چند صد هزار متر مربع زیربنا در قالب پروژه های ساختمانی ، اداری ، صنعتی و مسکن مهر ، تجارب ارزشمندی در پروژه های انبوه سازی کسب نموده است و امید دارد در ضل الطاف الهی ، توفیق اجرای پروژه کلان شهری با رعایت سه اصل کلی کیفیت مطلوب اجرا ، هزینه ساخت بهینه و مدت زمان مناسب کسب نماید .
شرح خدمات شرکت عبارتست از:
 

شرح خدمات
مدیریتی


1.برگزاري جلسات مشترک با کارفرما ،تعيين خواسته ها و برآورد حجم سرمايه گذاري ، توجيه اقتصادي پروژه و ارائه گزارش کارشناسي ، پيشنهادات مشارکت جهت تهيه طرح.
2. همکاري با کارفرما وحضور در جلسات مديران شهرسازي ومسئولين شهرداري ، انجام مذاکرات وتوافق در خصوص اخذ مجوزات.
3. انجام امور اداري و اخذ استعلام از ادارات و سازمانهاي مختلف از جمله سازمانهاي آب و فاضلاب ،برق،گاز،مخابرات،آتش نشاني ،بيمه وديگر سازمانهاي ذيربط.
4. همکاري در اخذ پروانه دائم با توجه به تهيه آلبوم نقشه هاي اجرائي وتعيين مهندس طراح ، ناظر ، مجري ذيصلاح و استعلامات ماخوذه.
5. مذاکره با سرمايه گذاران و متقاضيان جهت مشاركت در پروژه .
6. همكاري با كارفرما جهت اخذ تسهيلات بانكي از موسسات مالي و اعتباري.
7. بررسي امکان استفاده از تکنولوژي نوين و بهينه سازي مصرف انرژي با رعايت صرفه اقتصادي .
8. تشكيل واحد روابط عمومي و انجام تبليغات و اطلاع رساني جهت معرفي موثر پروژه .
9. همكاري در عقد قراردادهاي حقوقي و رعايت منافع كارفرما در متون قراردادهاي منعقده.
10. برگزاري جلسات ، همايش ها و كميته هاي فني و راهبردي در خصوص توسعه و بهبود پروژه .

 
1.بررسي مصالح جديد و تکنولوژي نوين و اعمال آن در نقشه ها جهت اجراي بهينه پروژه و رعايت صرفه اقتصادي در اجرا.
2. تهيه نقشه هاي معماري فاز يک بر اساس اطلاعات مستند و دستور نقشه مصوب شهرداري.
3. تهيه آلبوم کامل نقشه هاي معماري با لحاظ نمودن فرضيات سازه و تاسيسات و ارائه به کمسيون معماري شهرداري شيراز و تصويب آن.
4. تهيه نقشه هاي سازه و تاسيسات با رعايت چارچوبهاي معماري و ذکر جزئيات کامل در نقشه هاي اجرائي و ارائه به معاونت شهرسازي و تصويب آن.
5. تکميل آلبوم نقشه های معماري، سازه، تاسيسات و انطباق کامل نقشه ها با يکديگر با در نظر گرفتن مختصات زمين و مسائل اجرائي.
6. تهيه نقشه هاي فاز 2 معماري و در صورت لزوم نقشه هاي تکميلي سازه و تاسيسات جهت بهبود اجراي پروژه.
7. طراحي نماي خارجي و داخلي پروژه و انيميشن المانهاي مختلف و همچنين تهيه تابلوهاي تبليغاتي و پوستر و سايت اينترنتي پروژه.
8. نظارت کامل بر اجراي پروژه , تعيين و استقرار مهندسين ناظر ذيصلاح شهرداري , دستگاه نظارت مقيم و نظارت عاليه، همکاري کامل با بازرسين شهرداري شيراز و سازمان نظام مهندسي و اخذ تاييديه از آنان در کليه مراحل اجرائي پروژه. .

شرح خدمات
طراحی و نظارت مشاوره ای 

شرح خدمات
اجرایی و
پشتیبانی پروژه


1. تجهيز کارگاه ، شامل محصور نمودن سايت کارگاه،استقرار دفتر فني ، نگهباني وحراست ، انبار مصالح و ماشين آلات و موارد مرتبط.
2. تشکيل بايگاني فني ، سوابق پروژه ، گزارش ناظرين ، آزمايشات حين اجرا و ايجاد بايگاني ديجيتالي اسناد فني و حقوقي پروژه.
3. بررسي نهائي نقشه هاي اجرائي معماري ، سازه و تاسيسات و تعيين مغايرتهاي احتمالي.
4. آناليز و متره و برآورد مصالح و برنامه ريزي جهت خريد مصالح با توجه به حجم پروژه و پيشرفت فيزيکي و اولویت بندی اجرایی.
5. استقرار تيم کامل برنامه ريزي ،کنترل پروژه وکنترل هزينه و ارائه CPM اجرايي پروژه و تهيه گزارشات روزانه ، هفتگي و ماهيانه و اعلام به کارفرما و تعيين تاخيرات و پیشنهاد راهکار جهت جبران تلفات زماني.
6. تهيه چک ليستهاي اجرائي و ارائه نقشه هاي اجرائي فاز3 جهت توجيه کامل پيمانکاران جزء و امکان کنترل عملکرد ايشان در تمامي مقاطع اجرائي.
7. استقرار مديريت پشتيباني وتدارکات پروژه جهت تهيه به موقع مصالح استاندارد واقتصادي وتبعيت از برنامه زمانبندي جهت جلوگيري از ايجاد تاخير در روند اجرائي پروژه .
8. انجام کليه آزمايشات مصالح وموارد اجرائي و ارائه به مراجع ذيصلاح .
9. توزيع منابع مالي به تناسب حجم نقدينگي وارد شده به کارگاه وفعال نگه داشتن کليه جبهه هاي اجرائي پروژه.

اجرای پروژه کلان شهری با رعایت سه اصل کلی کیفیت مطلوب اجرا ، هزینه ساخت بهینه و مدت زمان مناسب


با ما تماس بگیرید