آموزشگاه بانو فاطمه توسلی

موقعیت:

روستای شورآب – منطقه سیاخ دارنگون

کارفرما:

سازمان نوسازی مدارس

مجری:

شرکت بهفرسازان فارس

متراژ زمین: 1200 هکتار

متراژ زیربنا: 500 مترمربع

حجم سرمایه گذاری: 5 میلیارد ریال

 

میــــراثی برای آینـــده