مرکز سلامت جامعه فروهی

موقعیت:

استهبان – خیابان وکیل آباد

کارفرما:

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مجری:

شرکت بهفرسازان فارس

متراژ باقی مانده زمین: 1750 هکتار

متراژ زیربنا: 700 مترمربع

درصد سطح اشغال: 40 درصد

تعداد طبقات: 1 طبقه

میــــراثی برای آینـــده