مجتمع تجاری اداری مرکز کامپیوتر پارس

موقعیت:

شیراز، خیابان ملاصدرا، کوچه

کارفرما:

آقای مهندس جعفری – آقای مهندس فروهی

مدیریت طرح:

آقای مهندس بهرام فروهی

زیربنا: 7000 مترمربع

تعداد طبقات: 9

تعداد واحدها: 60

تعداد طبقات پارکینگ: 3

تعداد پارکینگ: 60

اسکلت: بتنی

نما: کامپوزیت

میــــراثی برای آینـــده