اخبار و تازه های ساختمان

آغاز تحویل موقت واحدهای مسکونی پروژه مه و مهتاب

عکس های اجرا شده

IMG-20200121-WA0024IMG-20200121-WA0023  IMG-20200121-WA0016IMG-20200121-WA0015IMG-20200121-WA0012IMG-20200121-WA0013 IMG-20200121-WA0014IMG-20200121-WA0022IMG-20200121-WA0018

عکس های 3d

wc7wc15wc2Lobby Tabaghat (29)Lobby Tabaghat (17)Lobby Tabaghat (11)Lobby Tabaghat (10)