پروژه مسکونی البرز

موقعیت:

شیراز – بزرگراه حسینی الهاشمی

کارفرما:

شرکت تعاونی مسکن کارگران شهرداری

پیمانکار:

شرکت آبادگران عصر آسیا

مجری:

شرکت بهفرسازان فارس

متراژ پروژه: 82723 متر مربع

تعداد بلوک: 9

تعداد کل واحدهای مسکونی هر طبقه: 474 واحد

سیستم سرمایش و گرمایش: رادیاتور و کولر آبی

نما: ترکیبی سنگ و آجر


 بلوک 1:

تعداد طبقات: 13

تعداد کل واحد مسکونی: 60

تعداد واحدهای مسکونی هر طبقه: 6

تعداد طبقات مسکونی هر بلوک: 10

تعداد طبقات پارکینگ هر بلوک: 3

سقف: کوبیاکس

اسکلت: بتنی

عمق خاکبرداری: 11 متر


بلوک 2 و 3:

تعداد طبقات: 12

تعداد کل واحد مسکونی: 60

تعداد واحدهای مسکونی هر طبقه: 6

تعداد طبقات مسکونی هر بلوک: 10

تعداد طبقات پارکینگ هر بلوک: 2

سقف: کوبیاکس

اسکلت: بتنی

عمق خاکبرداری: 11 متر


بلوک 4:

تعداد طبقات: 10

تعداد کل واحد مسکونی: 48

تعداد واحدهای مسکونی هر طبقه: 6

تعداد طبقات مسکونی هر بلوک: 8

تعداد طبقات پارکینگ هر بلوک: 2

سقف: تیرچه فوم

اسکلت: بتنی

عمق خاکبرداری: 6 متر


بلوک 5:

تعداد طبقات: 11

تعداد کل واحد مسکونی: 54

تعداد واحدهای مسکونی هر طبقه: 6

تعداد طبقات مسکونی هر بلوک: 9

تعداد طبقات پارکینگ هر بلوک: 2

سقف: تیرچه فوم

اسکلت: بتنی

عمق خاکبرداری: 6 متر


بلوک 6، 7، 8 و 9:

تعداد طبقات: 10

تعداد کل واحد مسکونی: 48

تعداد واحدهای مسکونی هر طبقه: 6

تعداد طبقات مسکونی هر بلوک: 8

تعداد طبقات پارکینگ هر بلوک: 2

سقف: تیرچه فوم

اسکلت: بتنی

عمق خاکبرداری: 6 متر


مساحت تقریبی واحدها:

واحدهای دو خوابه: 110 متر مربع

واحدهای سه خوابه: 130- 125متر مربع

مساحت پارکینگ: 12.5 متر مربع

میــــراثی برای آینـــده