مجتمع مسکونی مهر و ماه

موقعیت:

شیراز، معالی آباد، خیابان پزشکان

کارفرما:

تعاونی مسکن شرکت ساختمان و نصب پتروشیمی

مدیریت پروژه:

شرکت بهفرسازان فارس

کاربری: مسکونی

متراژ زیربنا: 14000 مترمربع

تعداد طبقات: 6 طبقه

تعداد واحد: 69 واحد

میــــراثی برای آینـــده