بهفرسازان
در یک
نگاه


شرکت بهفرسازان فارس دارای رتبه یک انبوه سازی از وزارت مسکن و شهرسازی فعالیت خود را از سال 75 آغاز و با طراحی یا اجرای چند صد هزار متر مربع زیربنا در قالب پروژه های ساختمانی ، اداری ، صنعتی و مسکن مهر ، تجارب ارزشمندی در پروژه های انبوه سازی کسب نموده است . در حال حاضر این شرکت مدیریت پروژه های مشیر با زیربنای 70 هزار مترمربع در خیابان مشیر شرقی ، پروژه اداری تجاری عفیف آباد واقع در خیابان عفیف آباد ، پروژه 134 واحد زاگرس واقع در شهرک صدرا و پروژه 450 واحدی البرز واقع در بلوار حسینی الهاشمی را در دست داشته و امید دارد در ضل الطاف الهی توفیق اجرای پروژه کلان شهری با رعایت سه اصل کلی کیفیت مطلوب اجرا ، هزینه ساخت بهینه و مدت زمان مناسب کسب نماید .

بیشتر بدانید

آشنایی با شرکت

بیوگرافی وساعات کاری
ساعات کاری شرکت

ساعات کاری شرکت

ساعات کاری شرکت در روزهای غیر تعطیل از ساعت 8:30 لغایت 17:00 می باشد. روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل می باشد.
حوزه کاری شرکت

حوزه کاری شرکت

شرکت بهفرسازان فارس دارای رتبه یک انبوه سازی از وزارت مسکن و شهرسازی فعالیت خود را از سال 75 آغاز و با طراحی یا اجرای چند صد هزار متر مربع زیربنا در قالب پروژه های ساختمانی ، اداری ، صنعتی و مسکن مهر ، تجارب ارزشمندی در پروژه های انبوه سازی کسب نموده است .
چشم انداز شرکت

چشم انداز شرکت

شرکت بهفرسازان فارس دارای رتبه یک انبوه سازی از وزارت مسکن و شهرسازی فعالیت خود را از سال 75 آغاز و با طراحی یا اجرای چند صد هزار متر مربع زیربنا در قالب پروژه های ساختمانی ، اداری ، صنعتی و مسکن مهر ، تجارب ارزشمندی در پروژه های انبوه سازی کسب نموده است .
همکاران شرکت

همکاران شرکت

شرکت بهفرسازان فارس دارای رتبه یک انبوه سازی از وزارت مسکن و شهرسازی فعالیت خود را از سال 75 آغاز و با طراحی یا اجرای چند صد هزار متر مربع زیربنا در قالب پروژه های ساختمانی ، اداری ، صنعتی و مسکن مهر ، تجارب ارزشمندی در پروژه های انبوه سازی کسب نموده است .

پروژه های
انبوه سازی


شرکت بهفرسازان فارس دارای رتبه یک انبوه سازی از وزارت مسکن و شهرسازی فعالیت خود را از سال 75 آغاز و با طراحی یا اجرای چند صد هزار متر مربع زیربنا در قالب پروژه های ساختمانی ، اداری ، صنعتی و مسکن مهر ، تجارب ارزشمندی در پروژه های انبوه سازی کسب نموده است .


بیشتر بدانید

نیروهای متخصص
همکار با ماKevin Perry

Elemen tumid


Brandon Ross

Vitae adipiscing


Jimmy Haze

Adipiscing turpis


Albert Smith

Quisque mattis

شرکت بهفرسازان فارس دارای رتبه یک انبوه سازی از وزارت مسکن و شهرسازی


Hire us now